Menü

Prefrabrykacja

Produkcja elementów budowlanych na miejscu budowy cechuje się wysokim wskaźnikiem ryzyka związanego z warunkami atmosferycznymi. Nowoczesne wykonawstwo jest tu niemożliwe.
Aby zapewnić naszym klientom jakość na poziomie przemysłowym wykonanych produktów, kierujemy nasze działania na prefabrykacje w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.
To jednakże wymaga doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie umiejętności, a przede wszystkim pokładów doświadczenia, w dokładnym procesie planowania elementów budowlanych (z żelbetonu, drewna warstwowego i stali). Takie planowanie odbywa się wyłącznie przy zastosowaniu systemów CAD-owych, które umożliwiają przekaz danych na linie produkcyjne.

Vorgefertigtes Bauteil

Wykonanie elementów konstrukcyjnych

Szczególnie w przypadku takich elementów nośnych jak filary, rygle, ściany i stropy z betonu i drewna warstwowego, uwidaczniają zalety sprefabrykowanych grup elementów budowlanych.
Pełne możliwości obciążeniowe występujące od razu po montażu to kolejny aspekt przemawiający za wykorzystaniem prefabrykatów.
Formy geometryczne i wielkość pożądanych elementów rzadko osiągają granice możliwości produkcyjnych naszych zakładów.
Wysoka jakość oraz kombinacja, w istocie bardzo zróżnicowanych środków budowlanych, umożliwia twórcze wykorzystywanie i kształtowanie elementów nośnych.

Produkcja zestawów montażowych

Oprócz drewnianych konstrukcji inżynieryjnych, dla budownictwa przemysłowego produkujemy również:

  • konstrukcje mostów,
  • konstrukcje specjalnego przeznaczenia,
  • więźby dachowe (w każdej formie) dla budowli komercyjnych i mieszkalnych, świątyń, itp.
  • carporty, altany,
  • drewniane konstrukcje szkieletowe ,
  • konstrukcje nośne dla centrów sportowo-kulturowych
Vorgefertigtes Bauteil CCL Meerane Vorgefertigtes Bauteil CCL Meerane Vorgefertigtes Bauteil CCL Meerane Baustelle HIT Torgau