Menü

Serwis

Consass-Facility-Management odpowiada za konserwację, inspekcję i opiekę nad państwa obiektem, zapewniając jego stałe bezpieczeństwo oraz utrzymanie wartości.

Tür Wartungsraum

Opieka powykonawcza

Naszych inwestorów otaczamy świadczeniami powykonawczymi na szeroką skalę jeszcze na długo po przekazaniu obiektu do użytku.

Indywidualnie i odpowiednio do potrzeb oferujemy Państwu, we współpracy ze specjalistycznymi firmami, szerokie spektrum usług konserwacyjnych i utrzymaniowych.

Konserwacja

Konserwacja oznacza przejęcie odpowiedzialności. Wiele technicznych przyrządów i urządzeń podlega prawnie przypisanym, periodycznym kontrolom.

Zaliczają się do nich:

  • napędzane drzwi i bramy,
  • systemy sygnalizacji pożarowej, tryskaczy i zestawów oddymiających,
  • urządzenia budowlane przeciwpożarowe i ochrony środowiska

Regularne inspekcje urządzeń budowlanych zapewniają wysoką funkcjonalność i utrzymanie wartości obiektu.

Clever Hosena Überladebrücken MAJA Wittichenau Überladebrücken Anona Colditz Überladebrücken RWA Anlage Wellpappenwerk Lucka