Menü

Planowanie

Nasi klienci oczekują od nas sprawnej realizacji swoich przedsięwzięć przy zachowaniu niskich kosztów oraz utrzymaniu założonego budżetu.
Wysoki poziom złożoności obiektów z:

  • rozgałęzionymi liniami produkcyjnymi,
  • instalacjami elektrycznymi,
  • instalacjami grzewczymi, wentylacyjnym i chłodniczymi,
  • częściowo nienośnymi gruntami, oraz
  • restrykcyjnymi przepisami i normami

wymagają zawczasu odpowiednio zakrojonego planowania.

MAJA-Möbelwerk Wittichenau Planung

Koncypowanie

Już w pierwszych fazach planowania kładzie się nacisk na budowę efektywnego i ekonomicznego zakładu. Nie tylko koncepcje dotyczące przestrzeni i materiałów budowlanych, lecz także wewnętrzna logistyka i ergonomia oraz koszty utrzymania zakładu ulegają wpływowi profesjonalnego planowania.

Również przepisy i zasady dotyczące efektywnego wykorzystania energii, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, jaki i ochrony przeciwpożarowej i akustycznej są odpowiednio wplecione w tę fazę.

Planowanie fabryczne i obliczenia naprężeniowe

Poza planowaniem wstępnym sporządzamy również niezbędne plany wykonawcze i fabryczne niezbędne do wykonania budowy.
Na życzenie, możemy Państwa wesprzeć w procesie pozyskiwania niezbędnych zezwoleń w zakresie norm i przepisów efektywnego wykorzystania energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii, przepisów dotyczących ochrony akustycznej, oraz przeciwpożarowej, jak i przepisów dotyczących ochrony środowiska i gruntów.
Usługi z zakresu budowli podziemnych i zewnętrznych, budynki oraz technologia wyposażenia wnętrz wchodzą również w skład naszego planowania całościowego.
Konstruktywne analizowanie składowych budowlanych wlicza również obliczenia statyczne (a także dot. ochrony przeciwpożarowej) każdego z elementów budowlanych wchodzących w skład całego przedsięwzięcia.

Działania towarzyszące planowaniu konstrukcji nośnych

Z przyjemnością wesprzemy Państwa w kalkulacjach dotyczących budynków podlegających ochronie konserwatora, lub w ramach Państwa osobistego planowania, w zakresach:

  • konwersji,
  • powiększenia,
  • wzmacniania,
  • prowadzenia ksiąg,
  • planowania inżynierii budowlanej, itd.
Hochregallager Wellpappenwerk Lucka Berlin 2013 MAJA-Möbelwerk Lagerhaus MAJA-Möbelwerk Halle